Jak obchodujeme

  • S použitím prostředků komunikace na dálku, tj.internetu, nabízíme různé produkty a služby.
  • Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavíráme v souladu s Právním řádem ČR. Právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. V případě objednávky zboží nebo služeb v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání kupujícího ( kupující uvede v objednávce IČ ) se právní vztahy řídí obchodním zákoníkem.
  • Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
  • Smlouvu s Vámi uzavíráme prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu nebo služby ( www.MEDITEL.cz ). Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
  • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U produktů, které lze zaslat elektronicky, e-mailem, náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
  • Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuje naše společnost za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.

Obchodní oddělení MediTel, 1. ledna 2018